Skip to product information
1 of 6

Chuhe ko Mili Pencil (Kannada)

Chuhe ko Mili Pencil (Kannada)

ಇಲಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್
Publisher: Eklavya
Author: V. Suteyev
Translator: Prabhakar Nanawaty
Illustrator: V. Suteyev
ISBN: 978-93-85236-59-4
Binding: Paperback
Language: Kannada
Pages: 11
Published: May-2018
Regular price ₹ 49.00
Regular price Sale price ₹ 49.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping & Returns

Dimensions

ತಾನು ಜಗಿಯಬಯಸಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಇಲಿಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸದ ಚಿತ್ರ ಕಥೆ. ಪೆನ್ಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಚಿತ್ರ ವಿವರಣೆಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

View full details